close x

RÂKIM EFENDİ, MUSTAFA (1758-1826)

XIX. Yüzyılın ekol sahibi celî sülüs hattatı

KÜNDEKÂRÎ SANATI

Ahşabı sabırla mayalama sanatı…

EBRU SANATI

Kitreli su üzerine serpilen boyalarla bezenmiş kâğıt hazırlama sanatı.

 

Ebu Hüreyre r.a.’tan rivayet edildiğine göre Rasulullah s.a.v. şöyle buyurmaktadır: “Bir kimse bir müminin dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Allah da o kimsenin kıyamet gününün sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Bir kimse, darda bulunan bir kimseye kolaylık gösterirse, Allah da o kimsenin dünya ve ahiret darlıklarında kolaylık verir.” [Müslim, Zikr 38 (2699); Ebu Davud, Edeb 60 (4946)]
OCAK 2016

OCAK 2016

ARALIK 2015

ARALIK 2015

KASIM 2015

KASIM 2015

EKIM 2015

EKIM 2015

UA-73010058-1